مدیریت فروشگاه های تصفیه آب

یکی از ویژگی هایی مهمی که این نرم افزار دارد، قابلیت فیلتر کردن هشدار فیلتر های منقضی می باشد. کاربر سیستم می تواند بر حسب موضوع های زیر فیلتر های منقضی شده را مشاهده و در صورت نیاز از آنها پرینت بگیرد.

پلتفرم: Microsoft Windows

دیتابیس: MS SQL Server 2008

آسانی در نصب:

مدیریت فروشگاه های تصفیه آب